Privacybeleid

Wie zijn we

Dolfijn Vuurwerk
Chaamseweg 14
2387 Baarle-Hertog
België

Jouw persoonsgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Dolfijn Vuurwerk. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Analytics
De website van Dolfijn Vuurwerk verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

02. Het versturen van nieuwsbrieven
Wij sturen via e-mail nieuwsbrieven. Als je je emailadres en naam hebt ingevuld, sta je in onze mailinglijst voor onze nieuwsbrief. Verder gebruiken wij deze gegevens niet.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Dolfijn Vuurwerk vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door telefonisch contact op te nemen met Dolfijn Vuurwerk. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Dolfijn Vuurwerk opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Dolfijn Vuurwerk vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

Beveiliging

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website
van Dolfijn Vuurwerk privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Plichten

Dolfijn Vuurwerk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit
gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dolfijn Vuurwerk te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Dolfijn Vuurwerk
Chaamseweg 14
2387 Baarle-Hertog
België
+32(0)14 699265